Dla rodziców i uczniów
Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

W październiku odbyły sie wybory do Samorządu Uczniowskiego .W głosowaniu wzięli udział uczniowie z klas IV-VIII.W wyniku głosowania wyłoniono Radę Samorzządu Uczniowskiego składającej się z 10 osób.

Przewodniczący Szkoły

Zastępca

Liderzy Samorządu Szkoły :

 

 

 

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Uczestnictwo uczniów w rozwiązywaniu problemów społeczności uczniowskiej oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
2. Rozwijanie demokratycznych form współdziałania, współżycia uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzania warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniowskiej.

 

 


Wersja do druku
pomoc