Dla rodziców i uczniów
Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

 

Przewodnicząca:

Julia Wójcik kl.VIIIC

Zastępca:

Dominika Pajęcka kl.VIIIC

Skarbnik:

Maja Stańczak kl.VIIB

Liderami Samorządu zostali:

Arkadiusz Ossowski VIB

Emma Koziorek VIA

Nikola Straszak VIIIB

Weronika Górecka VIIIB

Zalewski Oliwier IVA

Groblewski KacperVIB

Miklaszewski MiłoszVIA

 

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Uczestnictwo uczniów w rozwiązywaniu problemów społeczności uczniowskiej oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
2. Rozwijanie demokratycznych form współdziałania, współżycia uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzania warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniowskiej.

 

 


Wersja do druku