Dla rodziców i uczniów
Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:

 

W październiku odbyły sie wybory do Samorządu Uczniowskiego .W głosowaniu wzięli udział uczniowie z klas IV-VIII.W wyniku głosowania wyłoniono Radę Samorzządu Uczniowskiego składającej się z 10 osób.

Przewodniczący Szkoły  Kacper Groblewski klasa VII b

Zastępca Patrycja Wojtarska klasa VIII b

Liderzy Samorządu Szkoły :

Maja Stańczak klasa VIII b

Nadia Dorobek klasa VI a

Martyna Pajęcka klasa VI c

Gabriela Ormińska klasa V c

Nikola Grudzińska klasa VI b

Nikola Drabkowska klasa VIa

Vanessa Afeltowska klasa V b

Michał Szczerbiak klasa VII b

 

 

 

 

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Uczestnictwo uczniów w rozwiązywaniu problemów społeczności uczniowskiej oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
2. Rozwijanie demokratycznych form współdziałania, współżycia uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzania warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniowskiej.

 

 


Wersja do druku
pomoc