Dla rodziców i uczniów
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
  1. Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2020/2021

 

Termin

Zadanie

01.09.2020.

/wtorek/

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.

01.09.2020.

/wtorek/

Zebrania z rodzicami klas I –VIII i oddziałów przedszkolnych.

Zapoznanie z procedurami obowiązującymi w szkole podczas nauczania stacjonarnego

07.09.2020.

poniedziałek

Udział w ogólnopolskiej akcji ,,Narodowe czytanie”- czytamy Balladynę Juliusza Słowackiego

15.09.2020.

/wtorek/

Posiedzenie plenarne RP, przedstawienie Planu Pracy Szkoły i Planu Nadzoru Pedagogicznego.

30.09.2020.

/środa/

Klasowe obchody Dnia Chłopca klasy I –VIII i oddziały przedszkole.

14.10.2020.

/środa/

Szkolne uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej. Koncert przez radiowęzeł.

10.2020.

/……………./

Bezpieczny Pierwszak.

Podsumowanie konkursu plastycznego.

14.10.2020.

/środa/

Ślubowanie klas pierwszych.

01.11.2020.

/niedziela/

Wszystkich Świętych (dzień ustawowo wolny).

11.2020.

/wtorek/

Spotkanie dyrektora szkoły z Radą Rodziców.

02.11.2020.

/poniedziałek/

Dzień wolny ustalony przez dyrektora szkoły w porozumieniu z RP, RR i organem prowadzącym

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych, dyżur pełni świetlica szkolna).

09.11.2020.

/poniedziałek/

Udział w programie ,,Śniadanie daje moc”.

Dzień zdrowego śniadania.

10.11.2020.

/wtorek/

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości – uroczystości klasowe.

10.11.2020.

/wtorek/

Dzień hymnu

16 - 20.11.2020.

Nauczyciele czytają dzieciom.

Pokaż, że czytasz.

Projekt propagujący czytelnictwo.

20.11.2020

/piątek/

Termin zebrania przeniesiono na grudzień 2020

Zebrania z rodzicami klas I-III i oddziałów przedszkolnych.

Organizacja egzaminu próbnego ósmoklasisty z j. poskiego, matematyki i j. angielskiego nastąpi w II semestrze.

O dokładnej dacie rodzice i uczniowie zostaną wcześniej powiadomieni.

24.11.2020.

/wtorek/

 

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty z j.polskiego. Egzamin z ,,Nową Erą”.

25.11.2020.

/środa/

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Egzamin z ,,Nową Erą”.

25.11.2019.

/środa/

Światowy dzień Pluszowego Misia

26.11.2020.

/czwartek/

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty z j.angielskiego. Egzamin z ,,Nową Erą”.

27.11.2020

/piątek/

Termin zebrania przeniesiono na grudzień 2020

Zebrania z rodzicami klas IV-VIII

04.12.2020.

/piątek/

Mikołajki – imprezy klasowe.

15.12.2020.

/wtorek/

Zebrania z rodzicami w formie on-line.

22.12.2020.

/wtorek/

Pisemne powiadomienie rodziców o zagrożeniu śródroczną oceną niedostateczną (powiadomienia na drukach szkolnych).

22.12.2020.

/wtorek/

Wigilie klasowe.

Szkolne kolędowanie w Bazylice Katedralnej.

23.12.2020. – 31.01.2021.

 

Zimowa przerwa świąteczna.

04.01.2021. – 15.01.2021.

Ferie zimowe

do 23.01.2021.

/piątek/

Pisemne poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach śródrocznych (powiadomienia na drukach szkolnych).

/25.01.2021.

/poniedziałek/

Rada Klasyfikacyjna.

/27.01.2021.

/środa/

Plenarne Posiedzenie Rady pedagogicznej -

podsumowanie pracy w I półroczu.

28. 01.2021.

/czwartek/

Zebrania z rodzicami.

29. 01.2021.

/piątek/

Apele w grupach wiekowych podsumowujące pracę w I półroczu.

08.03.2021.

/poniedziałek/

Uroczystości klasowe związane z Dniem Kobiet - koncert życzeń przez radiowęzeł.

16.03.2021.

/wtorek/

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty z j.polskiego. /Z zachowaniem procedur/

17.03.2021.

/środa/

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty z matematyki. /Z zachowaniem procedur/

18.03.2021.

/czwartek/

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty z j.angielskiego. /Z zachowaniem procedur/

19.03.2021.

 

Dzień otwarty- prezentacja na stronie internetowej szkoły.

Promocja szkoły.

 

20.03.2021.

/piątek/

Pierwszy Dzień Wiosny – imprezy klasowe

 

. 03.2021.

/………………../

Rekolekcje Wielkopostne.

01.04.2021. – 06.04.2021.

Przerwa wiosenna.

23.04.2021.

/piątek/

Światowy Dzień Książki

30.04.2021.

/piątek/

Święto Konstytucji 3 Maja

Dzień wolny ustalony przez dyrektora szkoły w porozumieniu z RP,RR i organem prowadzącym

01.05.2021.

/sobota/

Święto Pracy

(dzień ustawowo wolny).

03.05.2021.

/poniedziałek/

Święto Konstytucji 3 Maja (dzień ustawowo wolny)

                    04.05.2021.

                     /wtorek/

Dzień wolny ustalony przez dyrektora szkoły w porozumieniu z RP,RR i organem prowadzącym

10.05.2021.

/poniedziałek/

 

Pisemne powiadomienie rodziców o zagrożeniu roczną oceną niedostateczną (powiadomienia na drukach szkolnych)

18.05.2021.

/wtorek/

Dzień Papieski

21.05.2021.

/piątek/

Dzień patrona

25.05.2021.

/wtorek/

Egzamin ósmoklasisty z j.polskiego.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VII i oddziałów przedszkolnych.

Dyżur pełni świetlica szkolna.

26.05.2021.

/środa/

Egzamin ósmoklasisty z matematyki.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VII i oddziałów przedszkolnych.

Dyżur pełni świetlica szkolna.

27.05.2021.

/czwartek/

Egzamin ósmoklasisty z j. obcego nowożytnego

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VII i oddziałów przedszkolnych.

Dyżur pełni świetlica szkolna.

31.05.2021.

/poniedziałek/

 

Pisemne poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach rocznych (powiadomienia na drukach szkolnych).

01.06.2021.

/wtorek/

Dzień Dziecka imprezy klasowe.

 

02.06.2021.

/środa/

Dzień wolny ustalony przez dyrektora szkoły w porozumieniu z RP,RR i organem prowadzącym -

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych, dyżur pełni świetlica szkolna).

03.06.2021.

/czwartek/

Boże Ciało – dzień ustawowo wolny.

04.06.2021.

/piątek/

Dzień wolny ustalony przez dyrektora szkoły w porozumieniu z RP,RR i organem prowadzącym -

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych, dyżur pełni świetlica szkolna).

15.06.2021.

/wtorek/

Rada Klasyfikacyjna.

22.06.2021.

/wtorek/

 

Plenarne Posiedzenie Rady pedagogicznej -

podsumowanie pracy w roku szkolnym 2020/2021.

06.2021.

/…………./

Spotkanie dyrektora szkoły z Radą Rodziców.

24.06.2021.

/czwartek/

Dzień z wychowawcą.

25.06.2021

/piątek/

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021.


 


Wersja do druku
pomoc