Dla rodziców i uczniów
Kalendarz Roku Szkolnego
  1. Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2019/2020

Termin

Zadanie

02.09.2019.

/poniedziałek/

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.

06.09.2019

/piątek/

07.09.2019

/sobota/

Udział w ogólnopolskiej akcji ,,Narodowe czytanie”.

12.09.2019

/czwartek/

Posiedzenie plenarne RP, przedstawienie Planu Pracy Szkoły i Planu Nadzoru Pedagogicznego.


18.09.2019

/środa/

19.09.2019/

/czwartek/

Zebrania z rodzicami klas I –VIII i oddziałów przedszkolnych.

24.09.2019

/wtorek/

Spotkanie dyrektora szkoły z Radą Rodziców.

30.09.2019

/poniedziałek/

Klasowe obchody Dnia Chłopca klasy I –VIII i oddziały przedszkole.

30.09.2019

/poniedziałek/

Dyskoteka z okazji Dnia Chłopca klasy IV – VIII.

03.10.2019

/czwartek/

Jesień zdrowa i kolorowa– impreza środowiskowa.

14.10.2019

/poniedziałek/

Szkolne uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej.

24.10.2019

/czwartek/

 

Bezpieczny Pierwszak.

Podsumowanie konkursu plastycznego.

24.10.2019

/czwartek/

Ślubowanie klas pierwszych.

31.10.2019

/czwartek/

Dzień wolny ustalony przez dyrektora szkoły w porozumieniu z RP, RR i organem prowadzącym

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych, dyżur pełni świetlica szkolna).

01.11.2019

/piątek/

Wszystkich Świętych (dzień ustawowo wolny).

07.11.2019

/czwartek/

Udział w programie ,,Śniadanie daje moc”.

Dzień zdrowego śniadania.

08.11.2019

/piątek/

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości.

08.11.2019

/piątek/

Dzień hymnu

12-15.11.2019

Nauczyciele czytają dzieciom.Pokaż że czytasz.

Projekt propagujący czytelnictwo

13.11.2019

/środa/

Zebrania z rodzicami klas I –VIII i oddziałów przedszkolnych.

14.11.2019

/czwartek/

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty z j.polskiego. Egzamin z ,,Nową Erą”.

?.11.2019

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Egzamin z ,,Nową Erą”.

?.11.2019

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty z j.angielskiego. Egzamin z ,,Nową Erą”.

25.11.2019

/poniedziałek/

Światowy dzień Pluszowego Misia

28.11.2019

/czwartek/

Dyskoteka andrzejkowa - klasy IV-VIII

06.12.2019

/piątek/

Mikołajki – imprezy klasowe.

 

09.12.2019

/poniedziałek/

Pisemne poinformowanie rodziców o zagrożeniu  śródroczną oceną niedostateczną  (powiadomienia na drukach szkolnych).

16.12.2019-19.12.2019

 

Kiermasz świąteczny.

20.12.2019

/piątek/

Wigilie klasowe.

Szkolne kolędowanie w Bazylice Katedralnej.

20.12.2019

/piątek/

Pisemne poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach śródrocznych (powiadomienia na drukach szkolnych).

 

23.12.2019-01.01.2020

Zimowa przerwa świąteczna.

02-03.01.2020

Dzień wolny ustalony przez dyrektora szkoły w porozumieniu z RP, RR i organem prowadzącym

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych, dyżur pełni świetlica szkolna).

16.01.2020

/czwartek/

Rada Klasyfikacyjna.

21.01.2020

/czwartek/

Apele w grupach wiekowych podsumowujące pracę w I półroczu.

27.01.2020-07.02.2020

Ferie zimowe.

?.02.2020 Bal karnawałowy klasy I-III

20.02.2020

/czwartek/

Dyskoteka karnawałowa klasy IV-VIII

06.03.2020

/czwartek/

Uroczystości klasowe związane z Dniem Kobiet-koncert życzeń przez radiowęzeł

17.03.2020

/wtorek/

 

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty z j.polskiego.

18.03.2020

/środa/

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

19.03.2020

/czwartek/

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty z j.angielskiego.

 

20.03.2020

/piatek/

Pierwszy Dzień Wiosny – potyczki klas IV-VIII.

Konkurs piosenki wiosennej klasy I – III.

24.03.2020

/wtorek/

Dzień otwarty

Zebrania z rodzicami klas I –VIII i oddziałów przedszkolnych.

Przypomnienie rodzicom klas VIII procedur związanych z egzaminem ósmoklasisty.

21.04.2020

/wtorek/

Egzamin ósmoklasisty z j.polskiego.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VII i oddziałów przedszkolnych.

Dyżur pełni świetlica szkolna.

22.04.2020

/środa/

Egzamin ósmoklasisty z matematyki.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VII i oddziałów przedszkolnych.

Dyżur pełni świetlica szkolna.

23.04.2020

/czwartek/

Egzamin ósmoklasisty z j.angielskiego.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VII i oddziałów przedszkolnych.

Dyżur pełni świetlica szkolna.

?.04.2020

Rekolekcje Wielkopostne.

09.04.2020-14.04.2020

Przerwa wiosenna.

30.04.2020

/czwartek/

Święto Konstytucji 3 Maja -akademia szkolna

01.05.2020

/piątek/

Święto Pracy

(dzień ustawowo wolny) .

03.05.2020

/niedziela/

Święto Konstytucji 3 Maja

(dzień ustawowo wolny) .

04.05.2020

/czwartek/

Dzień wolny ustalony przez dyrektora szkoły w porozumieniu z RP,RR i organem prowadzącym -

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych, dyżur pełni świetlica szkolna).

11.05.2020

/poniedziałek/

 

Pisemne powiadomienie rodziców o zagrożeniu roczną oceną niedostateczną (powiadomienia na drukach szkolnych).

15.05.2020

/piątek/

Maj miesiącem książki.

Czytanie w plenerze.

Pokaż ,że czytasz

18.05.2020

/poniedziałek/

Dzień Papieski

21.05.2020

/czwartek/

Dzień patrona – akademia szkolna.

25.05.2020

/poniedziałek/

Pisemne poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach rocznych (powiadomienia na drukach szkolnych).

01.06.2020

/poniedziałek/

Uroczystości związane z Dniem Dziecka - dzień sportu klasy IV – VIII.

Dzień Dziecka – dzień wycieczki klasy 0 – III.

16.06.2020

/wtorek/

Rada Klasyfikacyjna.

23.06.2020

/wtorek/

Plenarne Posiedzenie Rady pedagogicznej -

podsumowanie pracy w roku szkolnym 2018/2019..

24.06.2020

/środa/

Spotkanie dyrektora szkoły z Radą Rodziców.

25.06.2020

/czwartek/

Dzień z wychowawcą.

26.06.2020

/piątek/

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 

  • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2018

  • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2018

  • Boże Narodzenie – 25 – 26 grudnia 2018

  • Nowy Rok – 1 stycznia 2019

  • Trzech Króli – 6 stycznia 2019

  • Wielkanoc – 21 - 22 kwietnia 2019

  • Święto Pracy – 1 maja 2019

  • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2019

  • Boże Ciało – 20 czerwca 2019

 

Dni wolne ustalone przez dyrektora szkoły w porozumieniu z RP i RR

oraz dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I-VII i oddziałów przedszkolnych przeznaczone na egzamin ósmoklasisty.

( dyżur pełni świetlica szkolna )

31.10.2019 r.

02.01.2020 r.

03.01.2020 r.

04.05.2020 r.

12.06.2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wersja do druku