Dla rodziców i uczniów
Aktualności

WYPŁATA STYPENDIÓW 2018/2019

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek informuje, że wypłata stypendium szkolnego za okres od stycznia do czerwca 2019r. dla osób, które przedstawiły faktury i/lub rachunki potwierdzające zakupy na cele edukacyjne w całej przyznanej kwocie stypendium, odbędzie się w następujący sposób:

- dla osób, które podały numer konta bankowego nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy do dnia 17.05.2019 r.;

- pozostali wnioskodawcy kwotę przysługującego stypendium będą odbierać w terminie od 20.05.2019r. do 22.05.2019r. w kasie Nr 2 Urzędu Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13.

Szczegółowe terminy wypłat w kasie przedstawiają się następująco:

A) 20 MAJA 2019 r. (poniedziałek) w godzinach 10.00-14.00

B) 21 MAJA 2019 r. (wtorek) w godzinach 10.00-14.00 wnioskodawcy, których nazwiska rozpoczynają się na litery K, S, Z

C) 22 MAJA 2019 r. (środa) w godzinach 10.00-14.00 - wnioskodawcy, których nazwiska rozpoczynają się na litery B, L, M, W
Wersja do druku
pomoc