Dla rodziców i uczniów
Aktualności

STYPENDIUM SZKOLNE

Na prośbę Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Włocławek informujemy, że wyplata stypendium szkolnego za okres od stycznia do czerwca 2021r. dla osób, które przedstawiły faktury i/lub rachunki potwierdzające zakupy na cele edukacyjne w całej przyznanej kwocie stypendium, odbędzie się w następujących sposób

  • dla osób, które podały numer konta bankowego nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy do dn. 15.06.2021
  • pozostali wnioskodawcy kwotę przysługującego stypendium będą odbierać w dniu 15.06.2021 r. w kasie nr 2 Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13. Jest to wypłata wniosków, których nazwiska zaczynają się na litery A do Z.
  • Wobec osób, które nie przedstawiły dowodów zakupów dokonanych na cele edukacyjne zostało wszczęte indywidualne postępowanie administracyjne. Urząd informuje, że nie ma możliwości podania przez wnioskodawcę konta w celu szybszego otrzymania wypłaty. Osoby, z które z różnych przyczyn nie będą mogły odebrać stypendium w wyznaczonym terminie mają możliwość upoważnienia bliskiej osoby do odbioru kwoty stypendium (załącznik )
  • O dodatkowym terminie wypłaty w kasie wnioskodawcy muszą się indywidualnie dowiadywać w Wydziale Urzędu Miasta pokój 3A budynek B (Tel. 54 414 42 65 lub 54 414 44 98)

Upoważnienie.pdf
Wersja do druku
pomoc