Dla rodziców i uczniów
Aktualności

11 LISTOPADA - NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
11 LISTOPADA - NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W środę, 10 listopada, odbyły się uroczystości związane z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. O godzinie 11.11 cała społeczność szkolna odśpiewała hymn państwowy, a następnie uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny przedstawiający trudną drogę rodaków po wolność. Mimo że świętowaliśmy  w swoich salach i za pośrednictwem szkolnego radiowęzła, to w tej ważnej dla nas chwili, wszyscy czuliśmy się razem. Warto przypomnieć, że Narodowe Święto Niepodległości ustanowione w 1937 roku, po zakończeniu II wojny światowej zostało zniesione przez władze Polski Ludowej, przywrócono je dopiero w 1989. W sercu każdego Polaka Narodowe Święto Niepodległości zajmowało i zajmuje ważne miejsce, bowiem wolność jest bezcenną wartością. W czasach, gdy nasze granice są bezpieczne, niepodległość to przede wszystkim radość z tego, że możemy bez przeszkód uczyć się, bawić, pracować, mówić w ojczystym języku. Jesteśmy wolni, jesteśmy szczęśliwi, nie zapominajmy o uśmiechu każdego dnia i o szacunku dla siebie i innych.

 

 
Wersja do druku
pomoc