STYPENDIUM SZKOLNE

Na prośbę Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Włocławek informujemy, że wyplata stypendium szkolnego za okres od stycznia do czerwca 2021r. dla osób, które przedstawiły faktury i/lub rachunki potwierdzające zakupy na cele edukacyjne w całej przyznanej kwocie stypendium, odbędzie się w następujących sposób

Upoważnienie.pdf